جنگ با ایران

  • امروز؛

    امروز در برخی از نقاط شمالی تهران بارش‌ها به صورت برف است، هم چنین بارش در دامنه های البرز، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور افزایش خواهد یافت.