|

امام خمینی

  • به منظور جلوگیری از قاچاق کالا :

    سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا گفت:هدف از سفر به استان هرمزگان بررسی موانع موجود و رفع مشکلات در خصوص استقرار دائمی پلیس در مبادی رسمی گمرک و تمامی فرایندهای قانونی برای حضور پلیس در گمرک طی شده است.