به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، با رای مجمع عمومی ، محسن خاکزاد به ریاست هیات گلف استان گیلان انتخاب شد . گفتنی است وی در گذشته نیز سابقه ریاست این هیات را بر عهده داشته است .