به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، در پایان این رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی خردسالان کشور که در بناب آدربایجان شرقی برگزارشد ،امیر رضا معصومی از رشت در کشتی آزاد و در وزن 85 کیلوگرم به مقام نخست رسید و تیم گیلان در رده بندی تیمی با 30 امتیاز مقام ششم را کسب کرد.     
در  کشتی  فرنگی و در وزن 47 کیلوگرم نیز محمد رضا فرضی پور از چمخاله لنگرود به مقام سوم رسید.