به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا داورزنی نسبت به برخی اظهارات درخصوص انتصاب سرپرست ‏فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی گفت: شایسته تر بود دوستان عزیز کمی بیشتر دقت می کردند هم به ‏صحبت های آقای دکتر سلطانی فر و هم به حکم صادره که دقیقا در جهت رعایت قانون بوده است.‏

داورزنی تصریح کرد: صدور حکم سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در راستای بیانات و سیاست ‏اعلامی در جلسه فدراسیون ها انجام شده است. همانطور که دوستان می دانند آقای جعفری ریاست این فدراسیون را به عهده داشت ‏و دوران چهارساله ریاست وی به اتمام رسیده بود و ضرورتا میبایست جهت ادامه فعالیت در همان فدراسیون تا انجام انتخابات ‏حکم سرپرستی برای ایشان صادر می شد.‏

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: در گذشته حکم سرپرستی برای شخص دیگری صادر می شد که این ‏موضوع تبعاتی برای فدراسیون داشت که صدور حکم سرپرستی برای ریاستی که دوران چهارسال آن تمام شده دقیقا در جهت ‏همان سیاست اعلام شده قبلی است‎.