محمد ساوه شمشکی و نیما بها دو اسکی باز جوان کشورمان هستند که در راستای توجه فدراسیون اسکی به امر استعدادیابی در رده های سنی پایه به اتریش اعزام شده اند تا پیگیر تمرینات خود در کمپ لانرزباخ باشند. 

اسکی بازان ایران در این کمپ تمرینی که از 30 آبان ماه آغاز شده و تا 27 آذرماه ادامه دارد زیر نظر مربیان درجه یک جهانی تمرین می کنند