به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، نقی هجرتی زمان برگزاری این مسابقات را چهارشنبه 26 اسفند ماه دانست و گفت : این مسابقات صبح چهارشنبه 26 اسفند ماه ساعت 10 صبح به مدت 3 روز در خانه شطرنج شیروان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : این مسابقات به روش سوئیسی و در 9 دور با رعایت آخرین قوانین فدراسیون برگزار خواهد شد.

جوایز نفرات اول تا هشتم به شرح ذیل می باشد: -نفر اول: مبلغ 000ر000ر8 ریال ، نفر دوم : مبلغ 000ر000ر6 ریال  ، نفر سوم : مبلغ 000ر000ر4 ریال ، نفر چهارم :مبلغ 000ر000ر3 ریال ، نفر پنجم : مبلغ 000ر000ر2 ریال ، نفر ششم : مبلغ  000ر800ر1 ریال ، نفر هفتم : مبلغ 000ر500ر1 ریال ، نفر هشتم : مبلغ 000ر200ر1 ریال  

جوایز فرعی:

  نفر برتر بانوان  مبلغ 000ر000ر1 ریال 

نفر برتر زیر 14سال مبلغ 000ر000ر1 ریال  

نفرات اول دختران و پسران در رده های سنی 6سال، 8سال، 10 سال و 12 سال جوایز نفیسی اعطا می شود.