به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حبیب ا... حاتمی گفت : این مراسم با هدف ترویج فرهنگ درختکاری ، حفظ هوای پاک و فرهنگ سازی این مهم در بین مردم اجرا شد.

وی با بیان اینکه وجود درختان برای ادامه حیات بشر بسیار موثر است، ادامه داد: بررسی ها نشان داده اند هر یک هکتار جنگل سالیانه دو و نیم تن اکسیژن تولید می کند و کاشت درختان ضامن پاکیزگی هوا می باشد.

حاتمی استفاده از خودروهای عمومی و دوچرخه به جای خودروهای شخصی را در کاهش آلودگی هوا موثر خواند و اظهار کرد: گروه های مردم نهاد به عنوان دیده بانان طبیعت باید با اجرای برنامه های فرهنگی مختلف و متنوع به حفظ هوای پاک کمک کنند.