به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی از میان سید فرید موسوی، محمد وحدتی، زهرا ساعی و علی کرد به عنوان نامزدهای معرفی شده کمیسیون اجتماعی برای عضویت در شورای عالی اداری، دو نفر را انتخاب کردند.

بر این اساس سید فرید موسوی با 125 رای و زهرا ساعی با 106 رای به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی اداری انتخاب شدند.