به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ وزارت کشور در طی اطلاعیه 129 اسامی منتخبان دهمین دوره مجلس شورای که موفق به کسب اکثریت نسیبی آرای صحیح در ح.زه های انتخابیه به شرح ذیل می باشد.

1- در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب آقای سید مهدی مقدسی با کسب 88094 رای از مجموع 140602 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.

2- در حوزه انتخابیه خدابنده آقای احمد بیگدلی با کسب 39081 رای از مجموع 73371 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.

ستاد انتخابات کشور