به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،حسن لنگری اظهار کرد: سند تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان تفاهم نامه مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور امضا شده است.

وی افزود : بر اساس اهداف پیش بینی شده قرار است در جهت کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت مهارت آموزی دانش آموزان پایه های  ششم تا نهم  اقدامات لازم انجام گیرد.

لنگری خاطر نشان کرد: : طبق برنامه ریزی صورت گرفته  کارگروه با محوریت سه مهارت خود آگاهی ،دوست یابی و تصمیم گیری برگزار شد

معاون تربیت بدنی وسلامت استان بیان کرد :سیزده هزاردانش آموز پایه ششم این سه مهارت را  از طریق آموزگاران خود در راستای پیشگیری اولیه از اعتیاد فرا می گیرند.