به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، علی قربانی در شورای اداری گرمه با اشاره به بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس اشاره کرد و گفت:خوشبختانه تعامل خوبی در این برنامه بین مجلس و دولت شکل گرفته است

وی ادامه داد:با توجه به اینکه شیوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده تا کنون ناکارامد بود در برنامه ششم تغییر یافت و پس از تصویب شورای نگهبان شیوه قبلی تغییر و به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری ها توزیع خواهد شد.

علی قربانی گفت:با توجه به تمرکز ثروت در یکجا وبرخورداری کم استانها از این سهم در بررسی این برنامه و تصویب موضوع تمرکز زدایی امکانات نتایج خوبی گرفته شده است که امیدواریم با تایید شورای نگهبان اجرایی شود.

وی ادامه داد: با بررسی هایی که در مطالعات مرکز پژوهش های مجلس انجام شده 62 درصد کل نقدینگی کشور در تهران است و بقیه آن در استانها است.

وی وضعیت فعلی بودجه که در آن از 370 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور عنوان کرد وادامه داد: فقط 62 هزار میلیارد تومان آن صرف کارهای عمرانی می شود و بقیه صرف حقوق و امورات می شود.

قربانی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری را موضوع فرهنگی در جامعه عنوان کرد و گفت:خوشبختانه در برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای به بحث فرهنگی شده است که در دراز مدت نتایج خوبی خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستانهای بجنورد،جاجرم،گرمه،راز وجرگلان ،مانه وسملقان در مجلس شورای اسلامی گفت:۱۶ میلیارد ریال اعتبار سهم ورزش و جوانان در برنامه ششم توسعه است که این رقم می تواند کمک زیادی به مشکلات این حوزه کند.