به گزارش برنا-ایلام- نشست توجیهی آموزشی بازرسان و سربازرسان هیأت بازرسی انتخابات شهرستان، با حضوررئیس هیأت بازرسی و بازرسان و سربازرسان انتخابات شهرستان چرداول در محل فرمانداری برگزار شد.

رییس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان در این نشست گفت: 133 بازرس و سر بازرس  در قالب  هیأت بازرسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند.

الیاس فتاحی با بیان اینکه آشنایی با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از دیگر موارد آموزشی به بازرسان است گفت: هم افزایی و آشنایی بازرسان و سربازرسان شعبه های اخذ رأی با شرح وظایف اعضای شعب، روند اخذ رأی و همچنین تقویت اثربخشی بازرسان انتخابات موجب برگزاری انتخاباتی قانونمند خواهد شد.

وی ضمن ارائه بخش هایی از دستور العمل های هیأت بازرسی گفت: وظیفه ما نظارت بر حسن اجرای امور انتخابات در زمینه های مختلف است و در روز اخذ رأی بازرسان در کنار دیگر عوامل اجرایی و نظارتی جهت اخذ رأی مردم در شعب حضور داشته و برحسن انجام امور مربوطه نظارت دارند.

گفتنی است در شهرستان چرداول 119 شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است و133 بازرس وسربازرس دراین شعب حضور دارند 

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، 29 اردیبهشت امسال برگزار می شود.