به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان؛ عبدالرضا بافرانی صبح امروز عنوان کرد: همزمان با دهه کرامت، صبح امروز نشست مشترک فرهنگی میان فرماندهان نیروی انتظامی استان و فرمانده و مسئولین یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان در محدوده بناهای تاریخی اصفهان برگزار شد.

او تاکید کرد: در راستای ایجاد همیاری و پیوند هر چه بهتر در اجرای مسئولیتهای مشترک، صبحگاه امروز از ساعت پنج  و سی دقیقه صبح نشستی با حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده پلیس پیشگیری، فرمانده پلیس آگاهی و همچنین با حضور معاونت های عملیات، تربیت بدنی، راهور پلیس راه و فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار شد.

بافرانی در همین رابطه تصریح کرد: در این نشست فرهنگی، تمامی فرماندهان، در ساعت پنج و سی دقیقه صبح در مجموعه جهانی میدان امام حضور یافته و ضمن آشنائی با آثار تاریخی به ورزش و دوچرخه سواری پرداختند.

فرمانده یگان حفاظت استان همچنین ادامه داد و گفت: پس از حضور فرماندهان نیروی انتظامی در مجموعه جهانی کاخ چهلستون، ضمن بیان شاخصه های میراث فرهنگی، ورزش صبحگاهی مشترک میان فرماندهان نیروی انتظامی و فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان صورت پذیرفت و سپس برنامه صبحانه کاری با موضوع همیاری و همکاری هر چه بهتر میان اداره کل میراث فرهنگی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان در باغ مجموعه جهانی چهلستون برگزار شد.