به گزارش برنا از اصفهان با تلاش پرسنل شرکت آب منطقه ای اصفهان و نیروهای گشت و بازرسی ، دو حلقه چاه غیر مجاز و یک دستگاه حفاری غیرمجاز چاه در شهرک صنعتی آران و بیدگل و روستای ارمک ، استان اصفهان پر و توقیف شد .  

به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ،  درسالهای اخیر و همسو با طرح ملی تعادل بخشی و احیا منابع آب زیرزمینی کشور برخورد شدیدتر با دستگاههای حفاری غیر مجاز و متجاوزین به منابع آب در دستور کار وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی قرار گرفته است.