به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ نجفی در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این عملیات شامل احداث بندها و سدهای کوچک سنگی ملاتی ، گابیونی ، خاکی و عملیات بیولوژیکی و مدیریتی می باشد که با اعتباری بالغ بر 56 میلیارد ریال در حال اجراست.

وی افزود: سالانه میلیاردها متر مکعب آب به صورت هرز آب و میلیاردها تن خاک از طریق فرسایش در کشور هدر می رود که توسعه آبخیزداری در مناطق مختلف می تواند در تغذیه و تقویت سفره های آب زیرزمینی اثرگذار باشد.

ونجفی اظهارداشت: اهداف اصلی منابع طبیعی در حوزه آبخیز شامل ،مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، کاهش فرسایش خا ک و رسوب دهی، کنترل هرز آب‌ها ، کاهش سیل خیزی و بهره‌ وری بهینه از نزولات آسمانی، ارتقای آگاهی عمومی و توسعه مشارکت مردم، توسعه فعالیت‌های مطالعاتی، ، تهیه برنامه جامع اصلاح کاربری و بهره‌برداری بهینه از اراضی می‌باشد.