به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، دومین جلسه جانمایی پایگاه قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک باحضور خسروی وفا رئیس کمیته ملی پاراالمپیک، صفارزاده رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین، شکیبا مهر رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل و رسته مدیر مجموعه ورزشی تختی در دفتر مجموعه برگزار گردید.

در جریان این جلسه که با بازدید از مجموعه همراه بود، ابتدا رسته نسبت به تشریح اولویت های در نظر گرفته شده در اولین جلسه پرداخت و ضمن مشخص کردن مجموعه اولویت های اول تا سوم، ابراز امیدواری کرد با بازدید میدانی نسبت به شرایط محیطی ومقتضیات مکانی، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

 

 

در ادامه مدیرکل با بیان اینکه اول باید شرایط مجموعه را در نظر گرفت و نسبت به آن جانمایی شود اظهار داشت: با توجه به بازدید میدانی صورت گرفته زمینی به مساحت یک هکتار در ضلع جنوب شرقی مجموعه در اختیار کمیته ملی پارالمپیک قرار می گیرد.

همچنین مقرر گردید که بدین منظور توافق نامه ای از طرف اداره فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان با توجه به شرایط موجود آماده و به امضای طرفین برسد.