به گزارش سرپرستی خبرگزاری برنا در غرب تهران، سیدمحمد موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در جلسه مشکلات کشاورزان که در فرمانداری شهرقدس با حضور کاغذلو، فرماندار، کولیوند شهردار، ورمزیار، معاون عمرانی فرمانداری، رئیس اداره کشاورزی قدس و جمعی از مسئولان شهرستانی همراه بود گفت: مشکل اصلى کشاورزان قدس کمبود آب است که باوجود سد هاى لار ولتیان وسد کرج بازهم بامشکل کمبود آب مواجه هستیم واین مشکل به علت تقسیم نکردن درست آب بین زمین هاى کشاورزى هست که درآمد کشاورزان را به درخطر انداخته و روز به روز چاه هاى تاسیس نیز شده خشک می شود.

ش112

وی افزود وضعیت دشت ها منطقه ضعیف ترمیشود و راه حلى که امروز مطرح شده باعث میشود که تمامى این مشکلات حل بشود وآن هم این است که با احداث تصفیه خانه درشهرستان قدس که به بهربردارى هم رسیده است ، این امکان وجودارد ، که به طور کامل ازآب استفاده تصفیه شده استفاده  کنیم وبا انتقال آب در مسیری حدود 11کیلومتر نسبت به حل مشکلات کشاورزان اقدام نمائیم.

ش114

همچنین کاغذلو در این جلسه ضمن خوش آمد گویى به ریس جهاد کشاورزى وتمامى کشاورزان این شهربیان کرد: پایدارى کشاورزى دراین شهرستان بسیارخوب ومفید است وتنها مشکل این قشر از مردم عزیز شهرستان کمبود آب ونداشتن مدیریت درتقسیم کردن آب بین کشاورزان است.

گفتنی است کار انتقال آب در مسیر11 کیلومتربراى کشاورزان به شهرداری واگذار شد.