به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، اکبر ترکان در هجدهمین اجلاس عمومی ساازمان نظام مهندسی کشور در اردبیل گفت: این رکود به حدی است که ساخت و ساز در استانی مانند تهران 50 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و البته هنوز این رکود در ابعاد مختلف وجود دارد و در بخش هایی مانند انباشت سیمان و فولاد در کارخانه ها شاهد آن هستیم.

وی اظهار کرد: برای رفع این مشکل بخش های مختلفی از جمله سیستم بانکی باید وارد عمل شود در حالی که خود این سیستم با مشکلاتی مواجه است بطوریکه 50 درصد منابع بانکی به صورت معوقات رسمی و غیررسمی ، طرح های زودبازده و مسکن مهر درگیر هستند.

مشاور رییس جمهوری اظهار کرد: سالانه به طور میانگین 100 میلیون متر مکعب ساخت و ساز داریم که متوسط هزینه آن حدود 800 هزار میلیارد ریال است در حالی که بودجه عمرانی کشور حدود 370 هزار میلیارد ریال است که این منابع نمی تواند تحرکی عمده ایجاد کند از این رو بخش ساخت و ساز و در راس آن سازمان نظام مهندسی باید وارد عمل شود.

او افزود: هر سال حدود 15 میلیون پرونده قضایی در کشور تشکیل می شود که در این میان سهم دعواهای طرح های عمرانی اندک است چرا که این طرح ها طوری تنظیم می شوند که تولید دعوا نمی کنند از جمله این موارد ایجاد نظام فنی و اجرایی ، فهرست بها ، شرایط عمومی پیمان و صلاحیت و ظرفیت مشاوران و پیمانکاران است.

وی با اشاره به برخی نابسامانی ها در بخش مسکن گفت: فهرست بهای ساختمانی می تواند به بسیاری از مشکلات خاتمه دهد اما طی سال ها به طور مناسب شکل نگرفته و باعث بروز مشکلاتی شده است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات نظام مهندسی کشور گفت: نظام مهندسی نهادی صنفی و مردمی است اما نیاز به مراقبت و آسیب شناسی دارد.

ترکان با انتقاد از فعالیت برخی شرکت های حقوقی که در واقع نسبت به پروانه فروشی و امضا فروشی اقدام می کنند خواستار رسیدگی و برخورد با آنها شد.