مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب از آغاز کشت گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: کاشت گندم در800هکتارازاراضی میناب آغاز شد.

به گزارش  خبرگزاری برنا در هرمزگان،مهدی عباسپور ابراز داشت: پیش بینی می شود از این سطح بالغ بر 2هزار تن گندم با عملکرد تولید 2.5 تن در هر هکتار برداشت شود.

به گفته این مقام مسئول، توکهور،هشتبندی،چراغ آباد،تیرور،زیارت مولا و گوربند از عمده نقاط تولید گندم در میناب می باشند.

وی یادآور شد:به دلیل افزایش قیمت و خرید تضمینی توسط تعاون روستایی ،سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته مهدی عباسپور، فصل کاشت گندم از آبان ماه شروع شده و تا آذر ماه ادامه داردو همچنین فصل برداشت گندم رانیز از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر اردیبهشت ماه ذکر کرد.