نشست تشکل های دانشجویی با حضورموسی خادمی استاندار، فتاح محمدی معاون سیاسی، جلیل حسنی مدیرکل سیاسی، چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رمضانی رئیس دانشگاه یاسوج، نجیب‌زاده رئیس دانشگاه پیام‌نور، ظریف رئیس دانشگاه علمی کاربردی و مهدوی رئیس بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد وجمعی از دانشجویان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری برنا در یاسوج،استاندار کهگیلویه و بویراحمداظهارداشت: توسعه همه جانبه استان اولویت اصلی تیم مدیریتی است و در این راستا ازنگاههای معطوف به توسعه استان حمایت می شود. 


سیدموسی خادمی با بیان این مطلب در نشست با مسئولان تشکل های دانشجویی و رؤسای دانشگاههای استان ، رسالت اصلی دانشگاه را تولید علم دانست و گفت: انتقال دانش وتولید علم و تکنولوژی و وارد شدن به مسیرتوسعه استان وظیفه ای است که از دانشگاه ها انتظار می رود.

وی، بابیان اینکه دانشگاه و جامعه از همدیگر تأثیرمی پذیرند و به تبع این تأثیر و تأثردانشگاه وارد فعالیتهای سیاسی و فرهنگی می شود، اظهار داشت: فعالیت و پویایی سیاسیاز محصولات فرعی دانشگاه است و در همه دانشگاههای دنیا نیز این فعالیت سیاسی وجوددارد.

خادمی،با بیان اینکه بخشی از فعالیت سیاسی در دانشگاه به عدم کارکرد درست سیستم هایی مانند احزاب در جامعه برمی گردد، افزود: نقش دانشجویان به عنوان گروهی که مسایل جامعه را زودتر درک می کنند، در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه پررنگتر است.

وی، بخش عمده ای از تحولات در جامعه و سیاست را محصول فعالیتهای سیاسی دانشجو و دانشگاهی،عنوان کرد و گفت: طی سالیان گذشته چهار ویژگی دانشجو یعنی عدالت خواهی، آزادی طلبی، استبداد واستعمار ستیزی و آرمان خواهی و آرمان گرایی، عامل بسیاری از فعالیتهای دانشجویی وسیاسی بوده است.

خادمی با بیان اینکه آرمان خواهی و نگرش آرمانگرایانه دانشجو، موجب مغفول ماندن آنان ازبرخی از واقعیت ها می شود، اظهار داشت: چشم انداز بلند داشتن در این حوزه مطلوب است اما نباید موجب نادیده گرفتن جزئیات و به وجود آمدن مشکلاتی برای دانشجویان وجامعه شود.

استاندار،با بیان اینکه فعالیت سیاسی دانشجو، معطوف به کسب قدرت نیست، آن را وجه تمایزفعالیت دانشجویی از فعالیت احزاب دانست و گفت: جنبش دانشجویی معطوف به منافع ملی ومنافع کشوری است و به همین دلیل بهره برداری درست از این شور و نشاط عاملی توسعه بخش است.

خادمی،توسعه درون زا را محصول تفکر و اندیشه نخبگان و نیروی انسانی استان دانست و گفت:توسعه فرهنگی استان و به تبع آن توسعه سیاسی و اجتماعی از رسالتهای اصلی دانشگاهاست.

وی، بابیان اینکه برای ارتباط دانشگاه و جامعه باید مدل بومی و استانی طراحی شود، توسعه فرهنگی را یکی از نیازهای اصلی استان، عنوان کرد و گفت: تاتوسعه فرهنگی در استان صورت نگیرد خبری از توسعه اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و ... نخواهد بود.

خادمی،بابیان اینکه اشتراکات در نگاه معطوف به توسعه زیاد است، ضمن توصیه به دانشجویان درخصوص اینکه اطلاعات خود را در مورد استان توسعه دهند و بر مبنای آمار غلط تحلیل نکنند، اظهار داشت: دانشجویان با نظریه پردازی توسعه و طراحی مدلهای توسعه دروناستانی، تیم مدیریتی را در توسعه استان همراهی کنند.

وی،برگزاری همایش توسعه در استان با موضوعاتی نظیر نحوه بهره برداری از منابع طبیعی،منابع آبی و سایر منابع استان، ایجاد خوشه های اشتغال در مناطق روستایی، اصلاح نقاط ضعف فرهنگ بومی و قبیله ای و تقویت نقاط قوت آن و استفاده از این فرهنگ درراستای توسعه را به دانشجویان توصیه کرد و گفت: آمادگی حمایت مادی و معنوی ازبرگزاری چنین همایش هایی را داریم.

استانداربا تأکید به بر کنار گذاشتن اختلاف سیاسی و مصروف داشتن همه توان برای توسعه فرهنگی و اقتصادی استان، گفت: رسانه ها به جای توجه به حواشی و درگیری ها، درراستای انعکاس منصفانه و به دور از اغراق عملکرد دولت، اقدام کنند .

وی، به دفاع تیم مدیریتی از عملکرد دولت اشاره کرد و گفت:برخی رسانه ها با اینکه درگیریدو مدیر را به خوبی منتقل می کنند، در انعکاس عملکرد دولت ضعیف عمل می کنند.

خادمی، برضرورت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها تأکیدکرد و گفت: وقتی مقام معظم رهبری بر ضرورت تشکیل کرسی های آزاد اندیشی تأکید می کنند دلیلی بر عدم تشکیل یامحدود کردن آنها وجود ندارد.

استانداربرگزاری کرسی آزاد اندیشی را راهی برای تمرین انجام کار سیاسی و بالا بردن سطح تحمل، دانست و گفت: بستر سازی برگزای این گونه مراسم بر عهده مدیریت استان است واگر در این مسیرکوتاهی صورت گرفت، بدون تعارف انتقاد کنید.

استاندار، رابطه دولت و دانشگاه را رابطه مطلوبی دانست و بابیان اینکه دولت توجه زیادی به دانشگاهها دارد، افزود: ما می خواهیم دانشگاه محل تضارب افکار و آرا باشد.