به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، در ابتدا این جلسه ابتدا معرف سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون هدف از برگزاری این جلسه را حفظ وحدت و دوستی و شناخت بین مسوولان مراکز باری های رایانه ای عنوان کرد و گفت: این کار با توجه به ارتباط مستقیم با کودکان و نوجوانان بسیار دارای اهمیت است .

وی افزود: کودکان امانت هایی هستند که مراقبت و سلامت فکری آنان به عهده این گونه مراکز است و با توجه به اینکه هدف کشورهای غربی نیز همین تهاجم فرهنگی است پس مراکز بازیهای رایانه ای باید بسیار مراقب و محطاطانه عمل کنند .

معرف ادامه داد: بازی های مورد استفاده باید در رده سنی خود استفاده گردد و ممهور به تأییدیه وزارت ارشاد اسلامی نیز باشد.

در پایان کارشناس سمعی و بصری گزارشی از عملکرد رو به رشد مراکز بازیهای رایانه ای در شهرستان را ارائه نمود و حاضرین نیز مشکلات خود را بیان داشتند که مقرر گردید این اداره مجدانه با افراد خاطی