ه گزارش خبرگزاری برنا از همدان :   رییس اداره برق شهرستان اسدآباد با اشاره به اینكه پرداخت به موقع مطالبات موجب ارائه خدمات دهی بهتری به مردم است، افزود: در سال گذشته شهرستان اسدآباد از نظر تعداد خاموشی رتبه اول را در استان همدان داشته و اداره برق شهرستان در تلاش است تا با ترمیم خطوط شبكه میزان خاموشی را به حداقل برساند

وی تعداد خاموشی های سال گذشته را 673 مورد اعلام كرد و افزود: میزان خاموشی نسبت به سال 90، 28 درصد كاهش
 داشته است

میر حسین بادامی همچنین كمبود منابع مالی را عامل اصلی خاموشی برق معابر روستا دانست و عنوان كرد: امسال با ترمیم شبكه های روستایی و تامین اعتبار مشكل خاموشی معابر نیز برطرف خواهد شد

وی تاكید كرد: سرقت تاسیسات برقی یكی از بزرگترین مشكلات این شهرستان است، كه با همكارینیروی انتظامی در حال كاهش است

وی در پایان از مردم درخواست كرد نسبت به قطعی برق حساس باشند و هرگونه مشكل در این زمینه را به اداره برق گزارش دهند