به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، با همكاری هیأت والیبال استان سمنان و دانشگاه شاهرود، كلاس مربیگری درجه 3والیبال وی‍ژه آقایان برگزار می شود.

رضا خالصی دبیر هیأت والیبال استان سمنان گفت: این كلاس از تاریخ 11تا 17دی به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار خواهد شد.

مهدی صابرپور مدرس و مربی با سابقه از سوی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی به عنوان مدرس این كلاس در نظر گرفته شده است.

در این كلاس 25نفر از شهرستان های استان و دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شاهرود شركت خواهند داشت.

این دوره آموزشی سومین كلاس مربیگری است كه امسال به همت هیأت والیبال استان سمنان برگزار می شود.