معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری ایلام گفت: خوشبختانه بیش از 90 درصد فرش های دست بافت ایلام به دلیل کیفیت قابل توجهی که دارند به کشورهای خارجی صادر می شوند اما برند ایلام را ندارد.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، دکتر "حشمت اله عسگری" معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری ایلام در نشست کمیته فرش استان اظهار کرد: خوشبختانه بیش از 90 درصد فرش های دست بافت ایلام به دلیل کیفیت قابل توجهی که دارند به کشورهای خارجی صادر می شوند اما برند ایلام را ندارد به همین دلیل باید با برند مشخص ایلام پیگیر صادرات آنها باشیم.

"عسگری" افزود: فرش نمونه بسیار جالبی از تلفیق هنر و مقوله اقتصاد است که پرداختن به آن هم از نظر فرهنگی در استان ریشه دوانده و هم به دلیل سروکار داشتن با معاش مردم و ارزش افزوده حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: همزمان با پیگیری جذب سرمایه گذاری در بخش های دیگر باید مقوله سرمایه گذاری برای فرش در استان نیز مد نظر قرار داد که اکنون سعی می شود با برگزاری منظم کمیته فرش خلا های آن در استان به درستی شناسایی شود.

وی تاکید کرد: حتما باید ستاد راهبردی در حوزه فرش تشکیل شود و با انجام اقدامات هماهنگ و تقویت کننده از نظر سیاست گذاری و مدیریتی بحث فرش را به صورت جدی پیگیری کند.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام تاکید کرد، که با توجه به ساختار سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان دبیرخانه ای در حوزه فرش به صورت دایمی در این سازمان تشکیل شود و برای اعضای کمیته فرش با امضا استاندار ابلاغیه صادر شود.

عسگری به راه اندازی و تشکیل بانک اطلاعاتی دقیقی از وضعیت فرش، تعداد بافندگان، میزان تولید و ...تاکید کرد و گفت: باید در اولین فرصت این بانک اطلاعاتی در حوزه فرش با هدف حذف موازی کاری و دستیابی به اطلاعات دقیق راه اندازی شود.

وی همچنین بر موضوع بازاریابی در حوزه فرش و ایجاد نمایشگاه دایمی برای معرفی فرش استان ایلام با توجه به کیفیت برتر این دست بافت ها تاکید کرد.

وی اظهار کرد: تهیه برند و نقشه خاص ایلام باید هرچه سریعتر دنبال شود و هر دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه فرش برنامه اجرایی خود را اعلام کند تا با هماهنگی بیشتر در این حوزه یک برنامه منسجم و موفق پیگیری شود.

عسگری گفت: شرکت سهامی فرش به رغم منابع مالی و تسهیلات راه اندازی دار قالی و شور و پرداخت اکنون در اختیار بخش خصوصی است به همین دلیل برای ایجاد بازار رقابتی باید تعداد زیادی از این شرکت ها در استان راه اندازی شود.
 
وی، از عامل خوشه صنعتی فرش ایلام خواست علاوه بر پیگیری نارسایی های حوزه فرش در ایلام پیگیر بازاریابی دست بافته های استان باشد.