تعدادی از شهروندان استان البرز، از بصورت چهره به چهره با استاندار دیدار داشته و مشکلات خود را در میان گذاشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز ،طهایی در این دیدارمردمی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل بهزیستی،مدیرکل اموراجتماعی، مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استان البرز و مدیرکمیته امداد شهرستان کرج برگزاری شد، به مشکلات 40 تن از مراجعه کنندگان رسیدگی کرد.

بیمه، اشتغال، مساعدت مالی ، نیازهای درمانی ، مشکلات آب و گاز، آرد و نان و امور آموزشی از جمله محورهای موضوعی مطروحه ازسوی ملاقات کنندگان بود که استاندار البرز ضمن بررسی آنها دراین نشست هر موضوع را برای پیگیری به مدیر مربوطه ارایه کرد.
این دیدار مردمی که نزدیک به سه ساعت زمان برد درسالن شهدای دولت استانداری البرز برگزارشد.