معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی، بازنگری در مطالعات جامع ترافیكی شهر ارومیه و همچنین مطالعه طرح استفاده از حمل و نقل ریلی در این شهر را مورد تاكید قرار داد.

دکتر هادی بهادری در نخستین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال 93 با بیان اینکه ترافیک مقوله ای چند وجهی است، گفت: طرح های مطالعاتی جامع شهرسازی و ترافیکی به عنوان نقشه راه، مسیر و جهت گیری برنامه های توسعه ای را در تمامی حوزه ها تبیین می کنند و از یک پیوستگی و اثرگذاری مستقیمی بر یکدیگر نیز برخوردارند و در مطالعه هریک بدون توجه به سایر اسناد بالادستی کارآمد نخواهد بود.

وی با اشاره به معضل ترافیک شهرارومیه و ضرورت ارزیابی طرح های روانسازی ترافیک در حال اجرا در این شهر ادامه داد: توانمندسازی ناوگان حمل ونقل عمومی با ایجاد زیرساخت شبکه ریلی درون شهری مورد توجه برنامه ریزان و مدیران در شهرهای بزرگ است که باید در شهر ارومیه نیزبرای بهره گیری و امکان ایجاد چنین پروژه های تدابیر لازم پیش بینی شود تا با اجرای پروژه های مقطعی مانعی برای پیاده سازی پروژه های بزرگ نظیر آن ایجاد نگردد.

معاون عمرانی استاندار با تاکید بر اینکه در بازنگری طرح جامع ترافیک شهر ارومیه این موضوعات باید لحاظ شود، افزود: برای کارآمدی طرح های مطالعاتی باید داده های اولیه دقیق و صحیح از تمامی حوزه‌ها و بخش های متاثر از طرح جمع آوری شود تا با تحلیل درست از وضعیت موجود برنامه ای اجرایی کارآمدی برای آینده ترسیم شود.

هادی بهادری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح های شهرسازی و ترافیک باید انسان محور باشد، گفت: کم توجهی به این موضوع فضای شهرها را به سمت خودرو محوری سوق داده و اقدامات انجام شده بیشتر در جهت تسهیل عبور و مرور ماشین ها بوده كه این امر موجب افزایش آمار تصادفات وتلفات حوادث رانندگی در شهر ارومیه و قرار گرفتن آن در جمع 7 مرکز استان پرحادثه کشور شده است که باید دراین بازنگری به این مقوله نیز توجه بیشتری شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه بر ساماندهی پایانه های تاکسی و اتوبوس در سطح شهر، تسریع در راه اندازی مرکز نظارت و کنترل ترافیک شهرداری ارومیه، ساماندهی ورودی های شهر ارومیه، چند هسته ای شدن شهر با توزیع متوازن کاربری های خدماتی در مناطق شهری و گسترش خدمات الکترونیکی و اینترنتی توسط دستگاه های اجرایی با هدف کاهش میزان سفر به بافت مرکزی شهر تاکید کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه نیز در این جلسه گفت: به منظورکاهش میزان آلودگی هوا و ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه در شهر تا یک‌ماه آینده پس از نهایی شدن مسیر ویژه تردد دوچرخه در ساحل رودخانه شهرچایی و معابر درون شهری این طرح در ارومیه اجرا می شود.

سیروس ذاتی افزود: مرحله نخست اجرای این طرح با استفاده از 200 دستگاه دوچرخه که با نصب تجهیزات الکترونیک هوشمندسازی شده اند آغاز می شود.

وی همچنین خرید 50 دستگاه اتوبوس جدید و نوسازی 200 دستگاه تاکسی در شهر ارومیه را از دیگر برنامه های شهرداری ارومیه در سال جاری عنوان کرد.

سرهنگ علی سعیدی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه گفت: به‌رغم کاهش 39 درصدی آمار فوتی های ناشی از حوادث رانندگی درون شهری از ابتدای امسال در استان، به‌دلیل افزایش تصادفات جرحی و خسارتی مجموع حوادث رانندگی درون شهری در استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 10 درصد رشد دارد.

وی همچنین عدم توجه به جلو و واژگونی را بیشترین عامل حوادث رانندگی در شهرها دانست و افزود: متاسفانه 58 درصد متوفیان ناشی از تصادفات عابرین هستند که باید نسبت به ایمن سازی شبکه معابر درون شهری برای عابرین پیاده اقدام شود.

در ابتدای این جلسه صفری معاون عمرانی شهرداری ارومیه گزارشی از آخرین وضعیت طرح های عمرانی و مطالعاتی شهرداری در حوزه ترافیک را ارائه کرد.