به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، طبق این نظرسنجی آنچه که مادران را رانندگان برتر معرفی می کند، تنها مهارت آنان در رانندگی نیست، بلکه مادران قادرند پشت فرمان بازی های ماشینی انجام دهند و یا جوک تعریف کنند.

این نظرسنجی بین کودکان 6 تا 15 ساله انجام گرفته و 70 درصد کودکان می گویند که پدران بیشتر ریسک می کنند و از هر 10 کودک، 4 نفر با مادران خود در حین رانندگی احساس امنیت بیشتری می کنند. یک سوم کودکان می گویند که مادران پشت فرمان بیشتر با کودکان صحبت و به آنها توجه می کنند.

با اینکه مادران رانندگان برتر فرزندان انتخاب شدند، اما شایان ذکر است که به نظر 60 درصد کودکان، مهارت فنی پدران بیشتر است و در پارک کردن و دنده عقب بهتر از مادران عمل می کنند.