به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، یک محقق هلندی خودکاری طراحی کرده که با تشخیص اضطراب در افراد، به کاهش بیقراری کمک می کند.

طراح این محصول معتقد است، خودکار ضد اضطراب (Anti Stress)، می تواند بروز استرس های کوتاه مدت را در مصرف کننده خود شناسایی کرده و برخی از آنها را کاهش دهد.

خودکار آنتی استرس، ضربان قلب و یا نشانه های پوستی در افراد را اندازه گیری و شناسایی نمی کند، بلکه بیقراری فرد هنگام استفاده از خودکار را به وسیله نحوه تکان دادن دست و نوشتن، تشخیص داده و اقدامات خود را آغاز می کند.

به گفته این طراح، طبق آزمایش های انجام شده، افراد هنگام خستگی و یا فشارهای عصبی با خودکار خود بازی می کنند. در خودکار آنتی استرس، حسگرهایی نصب شده است که حرکات عصبی را به وسیله سیستم های الکترومغناطیسی درون خود تشخیص می دهد و پس از آن تکان دادن را برای فرد مشکل تر می کند. زمانی که حرکات عصبی در کاربر که به وسیله سامانه های الکترومغناطیسی شناسایی می‌شوند، متوقف شود، کاربر برای توقف رفتار پراسترس خود از این خودکار پاداش دریافت می‌کند.

مطالعات نشان داده اند که این فرآیند کاهش 5 درصدی تپش قلب اشخاص هنگام خستگی یا عصبانیت را در پی دارد.