قاسم محمدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا، گفت: امروز نظام بخش کردن بهره وری در بخش کشاورزی که به قانون تبدیل شده بود در کمیسیون کشاورزی آیین نامه نویسی می شود.


وی افزود: آیین نامه های بخش مذکور توسط دولت نوشته و ابلاغ شده است.


محمدی ادامه داد: عمده برنامه ریزی کمیسیون کشاورزی حرکت به سمت مدیریت آب یا آب محوری در بخش کشاورزی، مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی و توجه به نقدینگی کشاورزان و افزایش نقدینگی در این بخش که فاصله جدی ای با واقعیت ها در بخش نقدینگی دارد از اولویت های کمیسیون کشاورزی است.