به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه در ادامه بررسی جزییات طرح الحاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش متن ذیل را به عنوان ماده 17 به قانون مذکور الحاق کردند.


بر اساس این مصوبه مجلس افرادی که از سال 1379 به بعد به صورت حق‌التدریس و یا از طریق شرکت‌های خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته‌اند، و یا در نهضت سواد آموزی به صورت آموزش یار خدمت کرده‎اند، و خدمت و همکاری آنها مستمر نبوده است در صورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار می گیرند.


بر اساس این گزارش کسب حدنصاب لازم در آزمون استخدامی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود، این حد نصاب توسط وزارت آموزش و پروش تعیین می شود همچنین در صورت کسر حد نصاب بند (الف) تا پنج امتیاز و حداکثر 30 امتیاز به ازای هر سال خدمت یا همکاری آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سواد آموزی در صورت تایید خدمت یا همکاری به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه می شود.


گفتنی است نتیجه آزمون استخدامی حداکثر 70 امتیاز است و حداکثر امتیاز به بالاترین نمره در آزمون استخدامی تعلق می گیرد.


در این ماده آمده است در صورت داشتن حدنصاب بند (الف) مجموع امتیازات بندهای (ب) و (ج) مبنای اولویت بندی برای استخدام افراد مذکور در این ماده است.


طبق تبصره1 این ماده افرادی که سابقه همکاری بر اساس مفاد این ماده را با وزارت آموزش و پرورش ندارند نیز می توانند در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش در این آزمون شرکت کنند و تنها امتیاز مندرج در بند (ب) را بر اساس نمره علمی کسب شده اخذ می نمایند.


در تبصره2 این ماده آمده است که وزارت آموزش و پرورش می توان استخدام معلمان موضوع این ماده را بر اساس نیاز خود با اعمال سهمیه جنسیت و یا سهمیه برای استان ها و یا رشته های مورد نیاز در اولویت قرار دهد.


بر اساس تبصره 3 این ماده مقرر شد: افرادی که بر اساس این ماده به استخدام در می آیند باید فقط در همان رشته و مقطعی که آزمون داده اند خدمت کنند.


همچنین مصوب شد در صورتی به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی مندرج در این ماده امتیاز تعلق می گیرد که حداقل 12 ساعت تدریس در هفته و به طور کامل در یک سال تحصیلی به تایید وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته باشد.


همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حدنصاب بند(الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده اند، نمی تواند در امور آموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد. شرکت این افراد در آزمون های استخدامی بعدی بلامانع است.


مجلس مقرر کرد وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز می  تواند افرادی را که از طریق شرکت های خدماتی در سال 88 -89 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند در صورت داشتن صلاحیت عمومی و کسب حداقل نصاب علمی مندرج در بند (الف) به صورت حق التدریس در رشته ها و مناطق مورد نیاز خود استفاده نماید.


گفتنی است وزارت آموزش و پرورش موظف شد حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون نسبت به برگزاری نخستین آزمون استخدامی اقدام نماید.


همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح الحاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش متن زیر را به عنوان ماده 18 به قانون مذکور الحاق کردند.


بر اساس این مصوبه ممنوعیت ماده (8) قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی شامل هر نوع به کار گیری به صورت حق التدریسی از جمله از طریق شرکت های خدماتی، حق التدریس در دارالقران ها حق التدریس (دانش آموزان بازمانده از تحصیل) همچنین شامل به کارگیری آموزش یاران جدید در نهضت سواد آموزی می گردد.


همچنین هر گونه پرداخت از اعتبارات دولتی به این افراد ممنوع است و در صورت تخلف مرتکب به اشد مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در وجود دولتی محکوم می گردد.