به گزارش سرویس اجتماعی برنا،سرهنگ محمود صادقی با اعلام این مطلب افزود: گذرنامه هایی که مفقود می شوند صاحبان آنها باید به مدیریت گذرنامه استان مراجعه و اعلام مفقودیت کنند.

وی تصریح کرد:در ادارات صدور گذرنامه فرم هایی در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد تا مشخصات خود را وارد کرده تا گذرنامه دهای آنها به عنوان گذرنامه فاقد اعتبار ثبت شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی با اشاره به اینکه رسیدگی به گذرنامه های مفقود شده شش ماه بطول می انجامد،تصریح کرد:موارد استثنایی وجود دارد که افراد برای سفرهای زیارتی،مأموریت های خارج از کشور و یا برای معالجه،می توانند با ارائه معرفی نامه از سازمان و یا وزارت خانه های مربوطه در صدور گذرنامه مجدد آنها مساعدت می شود.

سرهنگ صادقی در عین حال گفت:اگر در زمان رسیدگی به گذرنامه های مفقود شده،گذرنامه فرد پیدا شد،باید بلافاصله به ادارات صدور مراجعه و  پیدا شدن گذرنامه خود را اعلام کنند.

وی در ادامه از شهروندان تهرانی خواست برای اعلام مفقودیت گذرنامه خود به مدیریت گذرنامه به نشانی تهران فلکه اول تهران پارس، بلوار پروین مراجعه کنند.