به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مریم مجتهد زاده در نخستین سمینار ملی نقش زنان در مدیریت بحران با بیان این مطلب اظهار داشت: زنان به عنوان قشر آسیب پذیر در مواقع بحران مؤثر ترین نقش را در کمک رسانی دارا هستند.

وی افزود: در زلزله بم آسیبی که به زنان و کودکان رسید 14 برابر بیشتر از مردان گزارش شده است در عین حال تأثیری که این زنان در پر کردن خلاء ها و توانمند سازی خانواده داشتند بسیار پر رنگ بوده است.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان در ادامه با بیان اجرای "طرح توانا" ویژه بانوان  در کشور خاطر نشان کرد: نقش آموزش و آماده سازی بانوان در مواقع بحران بسیار با اهمیت است و با اجرای طرح توانا در سراسر کشور به ویژه آموزش های لازم در زمینه مدیریت بحران به بانوان امور زنان نهاد ریاست جمهوری آمادگی کامل برای حمایت از این طرح را اعلام می کند.

مجتهد زاده با اشاره به برگزاری بی نظیر اجلاس زنان در هفته گذشته تصریح کرد: این اجلاس در 30 ساله بعد از انقلاب قدمی بزرگ بود که در سطح بین المللی در عرصه زنان برداشته شد.

وی به ارائه یک بسته آماده ویژه زنان در این اجلاس اشاره کرد و افزود: برگزاری این اجلاس در 7 سال گذشته از سوی سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گیری و در رابطه با آن برنامه ریزی شد. سازمانی که دغدغه حفظ مصالح کشور های اسلامی را داشت و امسال در سومین دوره برگزاری آن در تهران برای نخستین بار بیانیه ای صادر کرد.

وی ادامه داد: این بیانیه در 42 بند تنظیم و در آن بر نقش زنان در همه عرصه ها تاکید شده است و به عنوان  سندی در کشور های اسلامی و قابل ارائه به جهانیان خواهد بود.