به گزارش سرویس ورزشی برنا، در جریان رقابت های اسنوکر شش توپ آکادمی قطر که در دوحه در حال برگزاری است، مجمع فدراسیون غرب آسیا تشکیل شد که دستاوردهای جدیدی برای کشورمان به دنبال داشت.

در مجمع غرب آسیا 13 کشور: قطر، امارات، عمان، فلسطین، لبنان، یمن، کویت، اردن، عراق، عربستان، سوریه، بحرین به همراه رئیس فدراسیون ایران حضور داشتند که در خصوص مسائل مختلف در راه بسط و گسترش فعالیت های ورزش های بیلیاردی تصمیماتی اتخاذ شد، از جمله: اضافه شدن رشته شش توپ به طور رسمی از سال 2015 و گنجاندن رشته کارامبول از سال 2017 که مورد موافقت اعضای مجمع قرار گرفت.

در این مجمع که " ختال " رئیس و " محمد النعیمی " دبیرکل فدراسیون ورزش های بیلیاردی غرب آسیا، هاشم اسکندری راد نایب رئیس ارشد غرب آسیا و " مبارک الخیارین " رئیس کنفدراسون ورزش های بیلیاردی آسیا حضور داشتند، به پیشنهاد اسکندری راد رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران و نایب رئیس غرب آسیا، میزبانی کشورمان برای رقابت های سال 2017 مطرح شد که در نهایت و با تصویب اعضای مجمع، میزبانی مسابقات ورزش های بیلیاردی غرب آسیا در سال 2017 به ایران رسید که افتخاری بزرگ برای ورزش های بیلیاردی کشورمان محسوب می شود.

در بخش دیگری از مجمع غرب آسیا، رئیس فدراسیون کشورمان درخواست خود را برای تصدی پست ریاست کمیته داوران غرب آسیا مطرح کرد که به زودی نتیجه این پیشنهاد اعلام خواهد شد.

رئیس فدراسیون ایران همچنین گزارش کاملی از فعالیت ها و موفقیت های داوران کشورمان در سطح منطقه و آسیا به خصوص در بخش بانوان ارائه کرد که با استقبال اعضای مجمع غرب آسیا روبرو شد.

گفتنی است تیم اعزامی ایران به مسابقات شش توپ آکادمی قطر به همراه رئیس فدراسیون کشورمان، عصر روز چهارشنبه به کشور بازخواهند گشت.