به گزارش سرویس ورزش برنا، مسابقات جودوی لیگ دسته اول در گروهی پنج تیمی از دوم مهرماه سال جاری برگزار شد که در نهایت دو تیم از هرگروه به مرحله نهایی رقابت ها صعود کردند.

در هفته سوم و پایانی لیگ، رقابت های گروه اول در شهر ایلام و رقابت های گروه دوم به میزبانی رشت برگزار شد.

تیم های صعود کننده در مرحله نهایی به صورت دوره ای به رقابت با یکدیگر می پردازند تا در نهایت دو تیم جوایز صعود به لیگ برتر را پیدا کنند.

نتایج هفته سوم
گروه اول
پالایش گاز ایلام: 7 – هیئت جودو گلستان: 2
نفت مسجد سلیمان: 9 – هیئت جودو زنجان: 0
پالایش گاز ایلام: 8 – هیئت جودو بوشهر: 1
هیئت جودو گلستان: 9 – هیئت جودو زنجان: 0
پالایش گاز ایلام: 9 – هیئت جودو زنجان: 0
هیئت جودو بوشهر: 4 – نفت مسجد سلیمان: 5
پالایش گاز ایلام: 9 – نفت مسجد سلیمان: 0
هیئت جودو بوشهر: 1 – هیئت جودو گلستان: 7 + 1 مساوی
در این رقابتها هیئت جودو زنجان غایب بود.

رده بندی:
1 – پالایش گاز ایلام با 24 امتیاز و تفاضل 54+
2- نفت مسجد سلیمان با 18 امتیاز و تفاضل 20+
3- هیئت جودو گلستان با 7 امتیاز و تفاضل 10-
4- هیئت جودو زنجان با 6 امتیاز و تفاضل 43-
5- هیئت جودو بوشهر با 4 امتیاز و تفاضل 21-

گروه دوم
استقلال ایران: 6 – پالایش گاز فجر جم: 3
هیئت جودو قم: 0 – انتظام فارس: 9
دخانیات گیلان: 0 – استقلال: 7 + 2 مساوی
دخانیات گیلان: 4 – انتظام فارس: 4 + 1 مساوی
استقلال ایران: 9 – هیئت جودو قم: 0
استقلال ایران: 8 – انتظام فارس: 1
پالایش گاز فجر جم: 9 – دخانیات گیلان: 0
پالایش گاز فجر جم: 6 – انتظام فارس: 2 + 1 مساوی
هیئت جودو قم: 0 – دخانیات گیلان: 9

رده بندی:
1- استقلال ایران با 24 امتیاز و تفاضل 53+
2- پالایش گاز فجر با 18 امتیاز و تفاضل 38+
3- انتظام فارس با 10 امتیاز و تفاضل 6-
4- هیئت جودو گیلان با 4 امتیاز و تفاضل 31-
5- هیئت جودو قم با 3 امتیاز و تفاضل 54-