به گزارش سرویس ورزشی برنا، فریدون اصفهانیان گفت: برای قبولی داوران و حضورشان در لیست الیت آسیا نیاز است تا 2 ناظر ای اف سی، بازی های قضاوت شده توسط داور معرفی شده را مورد نظارت قرار دهند. پس از اینکه قضاوت داور از سوی ناظران مورد تایید قرار بگیرد، وی باید در کلاس های داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کند که این کلاس ها شامل دوره های دانش داوری، آمادگی جسمانی و زبان انگلیسی است و نحوه قضاوت هم مجددا به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس کمیته داوران ادامه داد: بر همین اساس موعود بنیادی فر با توجه به اینکه همه مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشته است توانست داور الیت آسیا شودکه با توجه به اینکه پیش از این تنها 2داور الیت داشتیم، اضافه شدن وی به داوران الیت آسیا باعث خوشحالی جامعه داوری است و امیدواریم در سال های آتی با معرفی دیگر داوران به ای اف سی شاهد افزایش تعداد داوران الیت و رشد بیش از پیش داوری کشورمان باشیم.