محمد پنجعلی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی برنا در خصوص انتصاب هومن افاضلی بعنوان مربی موقت تیم فوتبال امید ایران گفت: واقعا باید به حال این فوتبال تاسف خورد و گریه کرد که رو به افول است.با احترام فراوانی که برای افراد دارم نمی دانم چرا از این شکست های پیاپی تیم های ملی درس نمی گیریم و متوجه معایب کار نمی شویم.فوتبال باید به دست فوتبالی ها اداره شود و شکل کار در اداره فوتبال تغییر کند.

وی عنوان کرد: بار کج به منزل نمی رسد و داستان تلخ فوتبال ایران به امروز ربطی ندارد بلکه سالهاست که در این فوتبال شاهد اتفاقات عجیب و بده و بستان هایی هستیم که به فوتبال لطمه شدیدی زده است.باور کنید مردم متوجه این بده وبستان ها در فوتبال می شوند و می دانند که این انتصاب ها از کجا آب می خورد و چه زیانی به فوتبال وارد کرده است.

پنجعلی با انتقاد از تفکر حاکم بر فوتبال گفت:با این وضع باید خواب المپیک لندن را ببینیم.شکست دادن کره،ژاپن و استرالیا با تفکر حاکم بر فوتبال غیر ممکن است و نباید تنها نگاه مان به اتفاقات فوتبال باشد و فریب نتایجی را بخوریم که براساس اتفاقات بازی به سود مان رقم می خورد.