به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، سجاد مرادی بعد از انصراف از حضور در دوی 800 متر اظهارداشت: من تمام تلاشم را کردم که امروز مسابقه بدهم.دیروز پزشکان حاصر دردهکده 13 آمپول به من زدند تا بتوانند درد را برای دو روز کنترل کنند . من هم خوب بودم تا اینکه به ورزشگاه آمدم و گرم کردم. اما به محض اینکه میخی پوشیدم، دیدم که شرایط بدی دارم و نمی توانم بدوم.

وی ادامه داد: البته پزشکان در طول این دو روز به من گفتند که نباید مسابقه بدهم اما من قبول نکردم و برای حضور در این مسابقه اصرار داشتم. الان هم خودم به این نتیجه رسیدم که شرایط مسابقه را ندارم و گرنه حتما برای اینکه برای کشورم افتخار کسب کنم، می جنگیدم.