به گزارش خبرگزاری برنا، مجلس شورای اسلامی در تبصره 18 لایحه ی بودجه 93 در بخش درآمدی مصوب کرد که درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، موضوع ردیف جدول شماره5 این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.