به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری النسیج، آمار نشان می دهد که در جهان سالانه حدود 1.2 هزار نفر به خاطرتصادف جان خود را از دست می دهند.

این در حالی است که بین 30 تا 50 میلیون نفر به خاطر سانحه رانندگی زخمی می شوند .

این آمار نشان می دهد که بیش از 80 درصد از این تصادفات در کشورهای در حال رشد اتفاق می افتد. این در شرایطی است که میانگین تعداد ماشینهای این کشورها فقط 20 درصد است.