به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از المحیط، بر اساس نظر سنجی یک سوم از انگلیسی ها خرافه پرست هستند.

این نظر سنجی نشان می دهد که 31 درصد از شهروندان انگلیسی ایمان دارند که تعدادی فرشته نگهبان وجود دارند که مواظب انسان ها بوده و از آنان حمایت می کنند. این در حالی است که 17 درصد از آنان فقط نسبت به وجود چنین فرشتگانی اعتقاد دارند.

 بر اساس این نظرسنجی به طور میانگین از هر 20 شهروند انگلیس یک نفر ادعا دارد که وی این فرشته نگهبان را دیده است.

این خرافات بسته به نوع زندگی ، باورهای اخلاقی و دینی و نیز تجارب گروهی و شخصی در جوامع متفاوت می باشند. برای مثال گربه سیاه رنگ در جوامع شرق و غرب به پلیدی و شر شناخته می شود و یا ازمیان تفاوت های آشکارهم می توان به آواز بوم که در شرق نشانه بدبختی و درغرب علامت کامیابی است اشاره نمود.