به گزارش برنا، در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌كریم می‌توانید با خواندن یك صفحه از قرآن‌كریم در ثواب ختم قرآن شریك شوید. 

بازدیدكنندگان این دوره از نمایشگاه می‌توانند قبل از ورود به شبستان و بازدید از نمایشگاه با خواندن حداقل یك برگ از مصحف شریف در ثواب هزاران ختم قرآن سهیم شوند.

بر این اساس تاكنون استقبال از این طرح از سوی بازدیدكنندگان بسیار زیاد بوده، به‌گونه‌ای كه افراد برای خواندن یك برگ از قرآن‌كریم در بیرون از شبستان ایستاده و ترجیح می‌دهند كه قبل از بازدید در این كار مشاركت داشته باشند.