پیشگام نوشت: حجت الاسلام محمد صدوقی تنها بازمانده ذکور از خاندان سومین شهید محراب است که دروس حوزوی نیز خوانده است.


گفتنی است در این مراسم سید محمد خاتمی، آیت الله محقق داماد، انصاری، محمدعلی ابطحی، سید یاسر و سید علی خمینی و دیگران حضور داشتند.