باشگاه جوانی برنا/"احمد سیف‌الحسینی" کارآفرین جوانی است که در زمینه تولید دستگاه‌های کنترل و مونیتورینگ واحدهای صنعتی فعالیت می‌کند. درباره رمز و راز کارآفرینی و ایجاد کار با حداقل سرمایه که می‌پرسی، می‌گوید: هر چند که سرمایه گذاری و تولید کار باید با سرمایه فرد متناسب باشد و سرمایه هم می تواند نقدی باشد و هم دانش فنی؛

حتی با یک سرمایه نقدی کم اما متناسب با دانش فنی می توان شغل ایجاد کرد. هرچند که ممکن است این شغل تولیدی نباشد.

سیف الحسینی درباره چگونگی پیشرفت و ادامه فعالیت کارآفرین هم می گوید: یکی از عوامل شکست در هر کاری عدم نگاه همه جانبه به موضوع و کامل انجام ندادن کار است. خیلی از افراد بخشی از کار را خوب پیش می برند و در مقابل بخشی را خوب انجام نمی دهند و همین امر سبب عدم موفقیت شان است. استفاده از تجربیات دیگران و صبر برای کسب تجربه می تواند در موفقیت کار تاثیر مستقیم داشته باشد.

او معتقد است: ایده های نو در کار موثرند اما ایده ها باید پخته باشد. چرا که ایده به تنهایی نمی تواند موفقیت یک کار را تضمین کند. اما اگر ایده ای خوب حلاجی و پخته شود باعث موفقیت می شود.

در آخر درباره رمز و راز پول در آوردن هم می گوید: خوب فکر کردن یکی از راه های پول در آوردن است.

***