به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان، علیرضا رضانیا مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، در جمع خبرنگاران از احداث 93درصد از زیرساخت‌های شبكه های آبیاری و زهكشی در استان خوزستان توسط این سازمان خبر داد.

وی گفت: این زیرساخت‌ها شامل ایستگاه‌های پمپاژ، سدهای تنظیمی، انحرافی و كانال‌های انتقال آب است.

وی با بیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان، به میزان 2میلیون و 400هزار هكتار از مساحت 3میلیون و 700هزار هكتار اراضی مستعد كشاورزی استان را در دست مطالعه دارد، تصریح کرد: یك میلیون و 100هزار هكتار از این میزان هم اكنون به عنوان شبكه های آبیاری مدرن، آماده اجرا و در دست بهره برداری است.

رضانیا خاطرنشان کرد: سازمان آب و برق خوزستان متولی احداث شبكه های اصلی یك و دو است و سازمان جهاد كشاورزی احداث شبكه های فرعی سه و چهار را برعهده دارد.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: در پاییز امسال نسبت به سال گذشته 80درصد كاهش بارندگی داشته ایم و ذخیره ورودی آب سدها در پاییز امسال كمتر از حالت پیش بینی شده است.

وی به سد های استان خوزستان اشاره کرد و افزود: چهار سد مخزنی برق آبی توسط سازمان آب و برق خوزستان در دست احداث و 6 سد مخزنی دیگر در دست مطالعه است.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در سال 84بخش توزیع برق، از سازمان آب و برق خوزستان جدا شد و هم اكنون توزیع و تامین برق در شبكه ها به عهده شركت برق منطقه ای و شركت‌های توزیع برق استان و اهواز است.

رضانیا ادامه داد: از سال 85مسوولیت آبرسانی تا ورودی تصفیه خانه شهرها به عهده سازمان آب و برق خوزستان قرار داده شد و این در حالی است كه توزیع و تامین آب در شبكه های آبرسانی شهری و روستایی بر عهده شركت‌های آبفای استان، اهواز و روستایی است.

سازمان آب و برق خوزستان از سال 1339تاسیس و مسوولیت اجرای طرح‌های عمرانی خوزستان را رسماً به عهده گرفت که از جمله آن می توان به تامین آب شرب، كشاورزی و صنعتی، ساخت و بهره برداری سدهای مخزنی و سدهای نیروگاهی برق آبی، همچنین زیر ساخت‌های شبكه های آبیاری و زهكشی كه در نقش كشاورزی استان جایگاه قابل اهمیتی دارد، اشاره كرد.

هم اكنون هفت سد مخزنی در استان خوزستان، تولید 96درصد انرژی برق آبی كشور را برعهده دارند.