به گزارش خبرگزاری برنا از اهواز و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، این اداره کل از تصمیم به تولید فیلم سینمایی با محوریت "سردار هور؛ شهید علی هاشمی" خبر داد.

بر همین اساس اداره ارشاد خوزستان از همه دست‌اندرکاران سینما برای همکاری و ارایه آثار خود دعوت کرده است.

متن (ایده، طرح، سیناپس و فیلمنامه) باید توسط صاحب اثر، نویسنده یا شخص حقیقی و حقوقی که سند واگذاری حقوق اثر را در اختیار دارد به دبیرخانه ارایه شود.

بر اساس این گزارش پس از پذیرش کلیات متن، صاحب اثر می‌تواند زمان و هزینه نگارش متن را برای بررسی به دبیرخانه پیشنهاد کند و دبیرخانه پیشنهادات را بر اساس معیارهای مصوب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بررسی می کند و مورد تصویب قرار خواهد داد.

چنانچه کلیات متن در شورای تخصصی دبیرخانه مورد پذیرش قرار گیرد با صاحب اثر، قراردادی حداقل در سه قسط برای فیلمنامه‌های تک قسمتی منعقد خواهد شد.

همچنین با انعقاد قرارداد تحقیق و نگارش و انتقال مالکیت متن، در صورت تامین نشدن نظر شورای تخصصی، دبیرخانه مختار خواهد بود در هر مرحله از قرارداد به هر نحو و با هر شخصی درباره اصلاح یا دوباره نویسی متن عمل کند.

بر این اساس انعقاد قرارداد تحقیق، نگارش و خریداری متن، هیچ الزامی برای تولید آن ایجاد نخواهد کرد و دبیرخانه در تشخیص تولید یا عدم تولید آن مختار است.

پرداخت اقساط یا تسویه حساب قرارداد نگارش منوط به ارزیابی متن تحویل شده در مرحله و موعد مقرر است.

دبیرخانه مخیر است در صورت نیاز، شخصی را به عنوان مشاور و نگارش متن تعیین کند.