عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار برنا گفت: روزی که حوزه جوانان و ورزش در مجلس ادغام شد در ابتدا قرار بر این بود که نام این وزارت خانه، جوانان و ورزش باشد که بامخالفت روبه رو شد و  این وزارت خانه، ورزش و جوانان نامیده شد.

گودرزی ادامه داد:وقتی در ابتدا نام ورزش را می آوریم یعنی عمده توجه ما به مسائل ورزش است، تلفیق حوزه جوانان و ورزش باعث شده که ماموریت هایی که وزارتخانه در خصوص جوانان باید داشته باشد به آن نرسد.

او ادامه داد: رسیدگی به مسئله جوانان یک  مسئله فرادستگاهی است و همه دستگاه ها نسبت به جوانان وظیفه دارند پس امور جوانان باید به یک دستگاه مستقل سپرده شود تا هماهنگی های لازم را بین بقیه دستگاه ها ایجاد کند و مطالبات آنها را متناسب با سیاست ها و ماموریت های وزارتخانه ها مطالبه کنند و در خدمت دولت  و یک نهاد مستقل باشد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد:وظیفه اصلی متولی حوزه جوانان پیگیری مطالبات این حوزه از سایر سازمان ها و نهاد ها است و وقتی حوزه جوانان با حوزه ورزش  تلفیق شد در خصوص  جوانان کم لطفی صورت  گرفت پس به صلاح است که ما این دو حوزه را تفکیک کنیم.

گودرزی در ادامه با تاکید بر اینکه موافق تفکیک حوزه جوانان از ورزش است گفت: بحث تفکیک حوزه جوانان از ورزش در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی به حالت کما رفته است، تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا کمیسیون های مختلف هر چه سریع تر این تفکیک را در دستور کار خود قرار دهند و هرچه سریع تر این مسئله را به نتیجه مطلوب برسانند.