به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد آقاجانی در اجلاس مشترک روسای دانشکده‌های پرستاری و مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور با بیان اینکه حوزه درمان و پرستاری، حوزه‌هایی در هم تنیده و غیرقابل تفکیک هستند، گفت: طرح تحول نظام سلامت با سه رویکرد مهم ایجاد عدالت در دسترسی، کاهش پرداختی مردم، ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مردم از اردیبهشت ماه سال 93 به دست شما آغاز شد و تا کنون پیشرفت خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گروه‌ها در طرح تحول سلامت، پرستاران هستند، گفت: این گروه علی رغم محدودیت‌هایی مانند کثرت بیماران، کمبود نیرو و تجهیزات و عدم پرداخت مطالبات‌شان با ایثار در راستای اجرای طرح و خدمت رسانی بیشتر عمل کرده‌اند؛ به گونه‌ای که وزارت بهداشت در سه نظرسنجی که از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی انجام شد در سال 94 بیشترین رضایتمندی را در میان مردم و در بین بخش‌های دولت کسب کرده است.

آقاجانی با اشاره به برخی مشکلات و کمبودهای تاریخی حوزه سلامت، گفت: به عنوان مثال در زمینه کمبود تخت شاخص تخت بیمارستانی ما 1.6 تخت به ازای هر 1000 نفر است؛ این در حالیست که این شاخص در کشور همسایه ما 2.7 تخت به ازای هر 1000 است. بنابراین این مشکلات هم متوجه بیماران است و هم متوجه شما پرستاران که مجبور می‌شوید بیماران را به دلیل کمبود تخت در تخت‌های اکسترا و در راهروها بستری کنید. بنابراین خدمات‌تان بسیار ارزشمند است و دستاوردها بسیار چشمگیر.

وی با اشاره به نسل جدید اعتباربخشی در بیمارستان‌ها گفت: در اعتباربخشی جدید، نقش گروه پرستاران افزایش یافته، در عین حال هدف اصلی اعتباربخشی، توسعه کیفی یکپارچه در بیمارستان در راستای ارائه خدمات موثر و ایمن به بیماران است.

آقاجانی با بیان اینکه در اعتباربخشی جدید 248 استاندارد و 903 سنجه وجود دارد، گفت: بنابراین کاهش سنجه‌ها یک روند منطقی را در این اعتباربخشی طی کرده است؛ به طوریکه از تعداد آنها کم و به عمق‌شان اضافه کردیم؛ چرا که این نسل از اعتباربخشی نتیجه‌گرا است.

وی تمرکز بر ایمنی بیمار را یکی از رویکردهای برجسته در متن جدید اعتباربخشی دانست و گفت: در این اعتباربخشی 110 سنجه به طور خاص به ایمنی بیمار اختصاص دارد و هدف آن کاهش خطاهای پزشکی، پرستاری و پاراکلینیک است.

آقاجانی ادامه داد: همچنین بهبود مستمر خدمات و کاهش مستندات غیر ضرور از دیگر رویکردهای ما در اعتباربخشی جدید است. در عین حال در این اعتباربخشی یک موضوع مهم خودکفایی بیمارستان‌ها در تدوین استانداردهاست؛ به گونه‌ای که کتاب راهنما و نوع استانداردها بیمارستان‌ها را از استفاده از شرکت‌های خارج از بیمارستان بی‌نیاز می‌کند. بر این اساس خود بیمارستان باید توانمند باشد و برای استقرار اعتباربخشی تلاش کند؛ چرا که کمک شرکت‌ها هیچ دردی را از بیمارستان دوا نمی‌کند.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه در عین حال ما استانداردهایمان را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کرده و در عین حال به مسائل ملی هم توجه کرده‌ایم تا از ورود کمپانی‌های خارجی برای اعتباربخشی بی‌نیاز باشیم، گفت: در عین حال در نسل جدید اعتباربخشی، ارزش‌های طرح تحول سلامت مانند کاهش پرداخت از جیب، افزایش کیفیت هتلینگ، حضور پزشک متخصص مقیم، زایمان طبیعی، وجود اتاق‌های تک نفره زایمان و غیره نیز مورد توجه قرار گرفتند. همچنین بحث توانمندسازی نیروی انسانی و توجه به معیشت کارکنان و به ویژه پرستاران در این اعتباربخشی مورد توجه است و امیدواریم در مهرماه ارزیابی و انجام اعتباربخشی را در همه بیمارستان‌های کشور اجرا کنیم.