به گزارش برنا آذربایجان غربی ، نمونه های برداشت شده در محل و سپس در آزمایشگاه جهت بررسی و اندازه گیری فاکتورهایی از جمله: شفافیت، ذرات معلق، دما، هدایت الکتریکی، شوری، اکسیژن محلول، BOD  و COD مورد آزمایش قرار  می گیرند.

  گفتنی است:  پایش و نمونه برداری از رودخانه ها جهت شناسایی و وضعیت آلایندگیها و رفع ضرر و زیان احتمالی از بابت تخریب محیط زیست و حفظ سلامتی مردم  می باشد. امروزه آبهای سطحی به دلیل استفاده از مسیر رودخانه ها برای انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و زهاب های کشاورزی در معرض آلودگیهای گوناگونی قرار دارند.

 بنابراین آگاهی از روند تغییرات کیفی رودخانه ها در مقاطع زمانی و مکانی مختلف درجهت کنترل هر چه بهتر منابع آلاینده و بهبود کیفیت منابع آب موثر خواهد بود.